Catalog of Ukrainian enterprises

Higher Education in Ukraine

 • MIM-KYIV, BIZNES-SHKOLA

  MIM-KYIV, MIZHNARODNYI INSTYTUT MENEDZHMENTU, PRYVATNYI VYSHCHYI NAVCHALNYI ZAKLAD

  Actual address:03055m. Kyyiv, vul. Shulyavska, 10/12v
  Phones:(044) 5850285, (044) 5850260, (044) 5850261
  E-mail:welcome@mim.kiev.ua
  Site:
  Inter-regional business platform Senior Executive MBA, MBA, MBA in business, medical, MBA in IT Management, DBA. PMD: a mini-MBA, marketing, financial management, personnel management. Corporate programs.
  Branches:

Number of records: 604