Catalog of Ukrainian enterprises

EKO-TSENTR, KONTSERN ASOTSIATSIYA MALIKH PIDRIYEMSTV


About Company

Head:Rushkovskii Igor Vsevolodovich
Bookkeeper:Gabuza Alla Emanuilovna
Number of employees:13

Inside information

Check Date:01.04.2006